Hakkımda

Hakkında

1989 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite sınavında ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünü kazandı. Lisans süresince Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çocuk ve yetişkin kliniklerinde stajlarını tamamladı, üstün zekalı çocuklarla çalıştı. Çapa Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden de dersler alarak 2012 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını tezli olarak İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. “Kişilik Faktörlerinin İktisadi Kazanca Etkisi’’ adlı tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Psikolojik faktörlerin ekonomik değişkenleri nasıl etkilediğine yönelik interdisipliner çalışması ile Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından ödüle layık görüldü. Daha sonra, “Borderline Kişilik Yapılanmasında EMDR Terapisinin Uygulanması” adlı proje çalışmasını tamamlayarak klinik uzmanlığını aldı. Ardından, University of Hawaii’de tam burslu olarak doktoraya kabul edildi. Doktora süresince yine University of Hawaii’de araştırma görevlisi olarak çalıştı, lisans düzeyinde ders anlattı.

Bir psikoterapistin öncelikle kendi terapi sürecinden geçmesi gerektiğine inandığından, Türkiye’de başladığı psikoterapi sürecine Amerika’da da devam etti, klinik uygulamaları orada da tecrübe etme ve gözlemleme fırsatı buldu. Türkiye’ye döndükten sonra eğitim psikoloğu ve klinik psikolog olarak bir devlet kurumunda ve çeşitli danışmanlık merkezlerinde çalıştı. İstanbul’da birçok okul, vakıf ve kurumsal şirkette binlerce kişiye psikoeğitimler verdi. Bu eğitimler yeme bozukluğundan kaygı bozukluğuna, iş yaşamında stres ve motivasyondan depresyona, çocuk ve yetişkin eğitimlerine kadar çok geniş bir yelpazede şekillendi.

İstanbul’da, 2019 Şubat ayında ‘’Psikoloji Atölyesi’’ projesini başlatmış, İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenli olarak, diğer şehirlerde ise süreli olarak atölye çalışmalarına devam etmektedir.

Uygulayıcısı olduğu terapi yöntemleri, psikodinamik terapi, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, diyalektik davranış terapisi ve EMDR terapisidir. Yedi senedir Arjantin tango ile ilgilenmekte olup, yaşamının bir döneminde dans eğitmenliği yapmıştır. Edebiyatla ilgilenmekte ve kısa öyküler yazmaktadır.

Yaşam yolculuğu devam etmektedir.

Eğitim / Deneyim

University of Hawaii

Araştırma Görevlisi

University of Hawaii

Doktora

İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi

Lisans